Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 społeczność szkolna CKZiU im. św. Jana Pawła II rozpoczęła 19 czerwca 2019 roku, w zabytkowym kościółku pod wezwaniem św. Bartłomieja, uczestnictwem we Mszy świętej. Następnie zgromadzeni udali się na salę gimnastyczną, gdzie miała miejsce akademia poświęcona temu wydarzeniu. Pan dyrektor Marcin Budzyn w swoim przemówieniu podziękował wszystkim nauczycielom za całoroczny wysiłek i poświęcenie, pracownikom administracji i obsługi za wytężoną pracę, a rodzicom za owocną współpracę ze szkołą. Jak stwierdził w swym wystąpieniu: „tylko bowiem harmonijne, jednolite działania wychowawcze przynoszą oczekiwane rezultaty”.


Młodzieży dziękował za starania na każdym polu: edukacyjnym, sportowym, wychowawczym. Życzył wszystkim udanych wakacji i tego, by kierowali się wyłącznie tymi zasadami, które pozwalają zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.
Ważnym momentem akademii było wręczenie uczennicom klasy III technikum handlowego: Paulinie Klęsk i Annie Kaczmarczyk dyplomów i nagród za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Na koniec uczniowie klasy pierwszej technikum i pierwszej branżowej w zabawny sposób przedstawili swoją refleksję na temat szkolnych kłopotów i radości, po spotkaniu z wychowawcami i odebraniu świadectw rozpoczęły się oczekiwane WAKACJE.