Erasmus+ 2019 — zakończenie zajęć przygotowawczych przed wyjazdem do Włoch

Na początku maja br. uczniowie CKZiU w Łapanowie, którzy już wkrótce wyjadą na praktykę do Włoskiej Bolonii w ramach programu Erasmus+ pt. „Włoska mobilność – fundamentem europejskiej kariery” otrzymali zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym. W zajęciach, które odbywały się w marcu i kwietniu br. wzięła udział grupa 23 uczniów (oraz uczniowie z tzw. listy rezerwowej) kształcący się w zawodach: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy i technik rolnik.  Głównym celem zajęć było poznanie słownictwa danej branży w języku angielskim i włoskim, a także przygotowanie do komunikacji codziennej. Młodzież poznała zasady savoir-vivre, obyczaje, tradycje i normy kulturowe panujące we Włoszech.

W ramach zajęć uczestnicy zaznajomili się ze strukturą dokumentu Europass-CV oraz przygotowali ten dokument w języku polskim i angielskim.
Uczniowie biorący udział w zajęciach przygotowawczych zdobyli również umiejętności dotyczące postępowania w sytuacjach stresowych i konfliktowych oraz radzenia sobie z w sytuacji dłuższego przebywania poza domem rodzinnym, a także adaptacją w nowym otoczeniu. Przeprowadzone zajęcia przyczynią się do jak najlepszego wykorzystania czasu przeznaczonego na praktyki w Bolonii. Wszyscy uczestnicy projektu są już po rozmowach z przedstawicielami organizacji partnerskiej z Włoch, a do samego wyjazdu pozostało już tylko kilka dni.