Komunikat – ułatwiony dojazd do CKZiU w Łapanowie.

Dyrektor CKZiU w Łapanowie informuje, że od dnia 06.05.2019r. zostały 
uruchomione dodatkowe kursy busów do Łapanowa na trasie: Rajbrot – 
Lipnica Murowana – Leszczyna – Trzciana. Godziny kursów będą dostosowane 
do rozkładu zajęć w szkole.

Z poważaniem
Marcin Budzyn
Dyrektor CKZiU