Przyjęte zaproszenie…

Po zaprezentowaniu naszej oferty kształcenia w roku szkolnym 2019/20 w Szkole Podstawowej Krasne-Lasocice padła propozycja zwiedzenia CKZiU w Łapanowie. Do wizyty doszło 03.04.2019 r., wszyscy nauczyciele naszych kierunków kształcenia bardzo aktywnie włączyli się w zaprezentowanie swoich zawodów, w myśl zasady – „Zamiast szukać szkół w Krakowie – wybierz szkołę w Łapanowie”!  Za prezentację kierunków i wszelką pomoc, podczas wizyty DZIĘKUJEMY.  M. PLEWA, B. RYCHEL