Wycieczka szkolna do Krakowa.

26 marca 2019 roku, wraz z początkiem wiosny, uczniowie klas I SB, II LRŻ, III TBH, IV TB wzięli udział w wyprawie do kina na film „Kiedy się pojawiłaś” . Na kinowym ekranie śledzili przygody Calvina-chłopca ze skłonnością do hipochondrii i jego rodzącą się przyjaźń z umierającą, ekscentryczną dziewczyną. Kolejnym elementem wycieczki było zwiedzanie terenów Płaszow (Płaszów) – niemieckiego nazistowskiego obozu pracy przymusowej później przekształconego w obóz koncentracyjny. Obecnie (rok 2019) tworzony jest nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Miejsce Pamięci KL Plaszow. Przez obóz Płaszów przeszło prawdopodobnie około 150 tysięcy więźniów, głównie z Małopolski, Węgier i Słowacji (inne dane określają tę liczbę na około 50 tysięcy). Wszyscy w milczeniu przyglądaliśmy się wielkiemu monumentowi ludzi z wydartym sercem.

Po chwili refleksji na temat tragicznej polskiej historii wróciliśmy do domu.
Opiekunami na wycieczce byli p. Grażyna Pietryka, p. Sabina Zdebska p. Robert Roj.