Zajęcia praktyczne w lokalnej biogazowni.

Uczniowie technikum rolniczego zapoznali się z funkcjonowaniem biogazowi u P. P. Kłóska w Ujeździe. Mogli porównać swoją wiedzę teoretyczną z praktycznym rozwiązaniem zmniejszającym uciążliwość dużej fermy dla otoczenia. Zaskakującymi rozwiązaniami technicznymi były: brak zielonej kopuły nad zbiornikiem fermentacyjnym, również ilość przetwarzanego materiału, temperatura procesu i fakt wyhodowania szczepu bakterii metanowych z lokalnego środowiska. Surowcem do fermentacji jest pomiot z hodowli brojlerów kurzych (aż 60,0%! ) oraz kiszonka z kukurydzy. Uzyskany biogaz (głównie metan) jest przetwarzany w procesie kogeneracyjnym na energię elektryczną i ciepło, które jest wykorzystywane we własnym gospodarstwie hodowlanym  (m. in.) w ogrzewaniu podłogowym w zmodernizowanych kurnikach.

 

Poferment, czyli przefermentowany wsad, po osuszeniu jest cennym nawozem organicznym, zawierającym tak potrzebną obecnie roślinom siarkę. Właściciel podkreśla znaczenie bioasekuracji w całym procesie produkcji drobiarskiej – zdrowe ziarno, bez mykotoksyn jest surowcem zdrowej paszy, a pasza gwarantuje uzyskanie zdrowej tuszki drobiowej bez antybiotyków, przy zachowaniu oczywiście restrykcyjnych warunków zoohigienicznych.

Nauczyciele: Barbara Rychel, Antoni Biernat