Konferencja szkoleniowa w CKZiU w Łapanowie

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie odbył o się szkolenie dla nauczycieli przeprowadzone przez: nadkomisarz Izabelę Dobkowską – specjalistę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, komisarz Katarzynę Cygal – specjalistę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz młodszego aspiranta Annę Jędrecką — specjalistę Zespołu do Spraw Nieletnich i Przeciwdziałania Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni.


Tematyka szkolenia obejmowała:
– procedurę „Niebieskiej Karty”,
– procedury postepowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją,
– bieżące problemy pojawiające się w pracy z młodzieżą.
Spotkanie zorganizowały mgr Olga Mleczko i mgr Ewa Sudziarska.