Akcja Honorowego Dawstwa Krwi

14 marca (czwartek) 2019r.
w godz. 9.00-12.00

W budynku B (sala nr 9) odbędzie się akcja Honorowego Dawstwa Krwi.
Zapraszamy honorowych dawców oraz pełnoletnich uczniów do wzięcia w niej udziału.

 

Opiekunowie  HDK