Olimpiada Logistyczna

Uczniowie kierunku technik logistyk mają za sobą pierwszy etap Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu z Wrocławia. I ETAP – wirtualny polegał na rozwiązaniu na platformie konkursowej testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Do następnego etapu zakwalifikują się osoby, które udzieliły min. 50% poprawnych odpowiedzi. Informację o liczbie zdobytych punktów oraz o czasie wykonanych zadań każdy uczestnik otrzymał po zakończeniu testu, na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, zainteresowanych branżą TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), a jej celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania logistyką oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z obszaru logistyki, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, posiadających potencjał do pracy w zawodzie logistyka.

Opiekunem Olimpiady była mgr Krystyna Migdał.