Technikum Rolnicze podczas Dnia Otwartych Drzwi w CKZiU

Uczniowie wszystkich klas TR bardzo zaangażowali się w tegoroczną organizację DOD. Aby prezentacja kierunku była tak okazała jak widać to na zdjęciach, wiele prac należało wykonać dużo wcześniej, m. in.:
– założyć kiełkowniki z nasionami roślin rolniczych,
– wysiać nasiona w „pokazowym” polu (skrzynka balkonowa!),
– „wyhodować” żywy napis „CKZiU” i „ROLNIK” z rzeżuchy,
– „nastawić” podkiełkowywanie kolekcji odmian ziemniaka…

oraz: sporządzić kolekcje nasion, nawozów, zebrać ciekawe pomoce dydaktyczne (literatura fachowa, zdjęcia z wyjazdów szkoleniowych, …), dostarczyć zachowane „zabytkowe” narzędzia rolnicze i naczynia.

 

Rolnik bez mechanizacji niewiele zdziała, więc dodatkowym, mocnym akcentem tegorocznego DOD-u był „pokaz” ciągników rolniczych z maszynami towarzyszącymi na podwórku szkolnym. Ciągniki: John Deere, Valtra, Casse, C-360, U-4011 pochodziły z gospodarstw tych uczniów, którzy już posiadają prawo jazdy kat. T (od 16 r.ż.!) oraz 2 „poczciwe” Ursusy C-330, (symbol mechanizacji polskiego rolnictwa!), służące na co dzień do obsługi terenu szkolnego.

Dzięki zaangażowaniu uczniów, absolwentów, pracowników Szkoły, wszystkich tych, którzy udostępnili swoje „zbiory” i „okazy” rolnicze mogliśmy cieszyć się z dużego zainteresowania.

Nauczyciele rolniczych przedmiotów zawodowych