Moja Mammografia – Idę, bo warto żyć!

Spotkanie profilaktyczne na temat profilaktyki raka piersi. Celem spotkania było uświadomienie jak ważna jest profilaktyka i zdrowy styl życia. Dziewczęta z zainteresowaniem wysłuchały prelekcji na temat badań profilaktycznych, konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka i odpowiedzialności za własne zdrowie. Uczestniczki spotkania obejrzały film instruktażowy „Samobadanie piersi”. Otrzymały broszury z zakresu profilaktyki raka piersi oraz informacje jak krok po kroku należy wykonywać samobadanie piersi. Zachęcamy do brania udziału w takich spotkaniach. Z pewnością wiele wniosą a i może uratują komuś życie… Seminarium edukacyjno-informacyjne zorganizowały Panie Celina Jacewicz i Kinga Węglarz.