ANDRZEJKOWA INTEGRACJA

Wigilia świętego Andrzeja przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta usiłowały w tym dniu dowiedzieć się o swym losie. Święty Andrzej uznany jest za patrona panien. Chłopcy swój dzień wróżb obchodzili w wigilię świętej Katarzyny, czyli 24 listopada. Jednak katarzynki były mniej atrakcyjne od andrzejek i z czasem o nich zapomniano. W dzisiejszych czasach oba te obrzędy połączono i są obchodzone jako andrzejki.
W ostatnim tygodniu listopada, w czasie gdy w wielu miejscach odbywały się imprezy andrzejkowe, także uczniowie naszej szkoły odwiedzili WTZ w Łapanowie aby razem z podopiecznymi Warsztatów przeprowadzić dzień wróżb, gier i zabaw. Celem przedsięwzięcia było poznanie zwyczajów i wróżb andrzejkowych, integracja młodzieży i podopiecznych poprzez wspólną zabawę oraz dostrzeganie znaczenia w życiu człowieka takich wartości jak: miłość, życzliwość, szacunek. Poczynione starania i sprawna organizacja sprawiły, że zabawa nie mogła się nie udać. Takie miłe spotkania pozostają w pamięci na długo.